Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Việt Hùng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Nguyễn Thái Bình.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ !

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I HÓA 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Việt Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:12' 21-11-2012
  Dung lượng: 106.0 KB
  Số lượt tải: 6706
  Số lượt thích: 8 người (hoàng mỹ nương, trần thanh lam, Vũ Thị Thúy, ...)
  Họ Và Tên: ………………………….. Lớp:…………
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 9
  A. LÝ THUYẾT:
  1)Tính chất hoá học của oxit bazơ:
  Tác dụng với nước → dd bazo(kiềm)
  BaO + H2O → Ba(OH)2
  Tác dụng với axit ( Muối + nước.
  CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O
  Tác dụng với oxit axit( Muối
  BaO + CO2 ( BaCO3
  2)Tính chất hoá học của oxit axit
  Tác dụng với nước ( dd axit
  P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
  Tác dụng với dd bazơ ( muối + nước
  CO2 + Ca(OH)2(CaCO3( + H2O
  Tác dụng với oxit bazo( Muối
  CO2 + CaO ( CaCO3
  3)TCHH của axit.
  Dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
  Axit + kim loại (trước H) ( Muối + H2↑
  3H2SO4 + 2Al (Al2(SO4)3+ 3H2↑
  2HCl + Fe ( FeCl2 + H2 ↑
  Axit + Bazơ ( Muối + H2O (phản ứng trung hoà)
  H2SO4+ Cu(OH)2(CuSO4 + 2H2O
  Axit + Oxit bazơ ( Muối + H2O
  Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3 + 3H2O
  Axit + Muối ( Muối mới + Axit mới
  H2SO4 + BaCl2 (BaSO4(+ 2HCl

  4)TCHH của Bazo:
  DD bazo làm Quì tím đổi sang màu xanh, làm dd Phenolphtalein không màu đổi thành màu đỏ
  DD bazo + oxit axit ( muối + H2O
  2NaOH + SO2 ( Na2SO3 + H2O
  Bazo + axit ( muối + H2O
  Cu(OH)2 +2HNO3 ( Cu(NO3)2 + 2H2O
  Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ → oxit bazơ tương ứng + H2O
  Cu(OH)2 CuO + H2O
  DD bazo + ddMuối ( Muối mới+Bazo mới
  2NaOH+CuSO4(Na2SO4+ Cu(OH)2↓

  5)TCHH của muối:
  DDMuối + kim loại ( muối mới + kim loại mới
  Cu + 2AgNO3 (Cu(NO3)2+ 2Ag(
  Muối + axit ( muối mới + Axit mới
  BaCl2 + H2SO4(BaSO4(+ 2HCl
  Dd muối +Ddmuối( Hai muối mới
  AgNO3 + NaCl( AgCl( + NaNO3
  DdMuối + dd bazơ ( Muối mới+Bazo mới
  2NaOH + CuSO4(Na2SO4+ Cu(OH)2↓
  Phản ứng phân huỷ muối
  2KClO3 2KCl + 3O2
  CaCO3 CaO + CO2
  6) Tính chất hóa học của kim loại
  Tác dụng với oxi ( oxit bazơ
  3Fe+ 2O2Fe3O4
  Tác dụng với phi kim khác→ muối
  2Na+Cl2 2NaCl
  Kim loại trước H + axit ( muối và khí hiđro
  Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2(
  Tác dụng với dd muối → muối mới + KL mới
  Cu+2AgNO3(Cu(NO3)2+2Ag(

  7) Dãy hoạt động hóa học của kim loại
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Ag, Au
  * Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học:
  Mức độ hoạt động hoá học của các KL giảm dần từ trái sang phải.
  KL đứng trước Mg phản ứng với nước → dd bazo + khí Hidro.
  KL đứng trước hiđro phản ứng với axit loãng ( muối + khí hiđro.
  Từ Mg, KL đứng trước đẩy KL đứng sau ra khỏi dd muối.
  (1)
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, ( H), Cu, Ag, Au
  (2) (3)
  (4)

  8. Tính chất hoá học của SẮT:
  1. Tác dụng với phi kim
  Tác dụng với oxi( Oxit sắt từ
  3Fe + 2O2 Fe3O4
  Tác dụng với clo( Muối sắt ba
  2Fe + 3Cl2 2FeCl3
  2. Tác dụng với axit ( muối sắt hai +khí hiđro
  Fe + 2HCl( FeCl2 + H2↑
  Chú ý :Sắt không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc, nguội
  3. Tác dụng với dd muối của KL yếu hơn sắt → muối sắt hai + KL mới
  Fe + CuSO4( FeSO4 + Cu(
  9. Tính chất hoá học của NHÔM
  a.Tính chất của kim loại
  Tác dụng với oxi ( Nhôm oxit
  4Al + 3O2 2Al2O3
  Tác dụng với phi kim khác( muối
  2Al + 3Cl2 ( 2AlCl3
  Tác dụng với dd axit ( Muối + H2↑
  2Al+6HCl(2AlCl3+3H2↑
  Chú ý : Al không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nguội.
  Tác dụng với dd muối của KL yếu hơn nhôm ( muối nhôm + kim loại mới
  2Al+3CuCl2( 2AlCl3+3Cu↓
  b.Nhôm phản ứng
   
  Gửi ý kiến